Modern/jazz

Grupa 1 (Jazz New): 17:30 – 18:30
Grupa 2 (Jazz One): 18:30 – 19:30

Miejsce zajęć: ROKIS, al. Jana Pawła 2 20

Instruktor prowadzący

Martyna Narożniak Modern/Jazz

Opłaty Członkowskie

Składki członkowskie są skalkulowane na 10-cio miesięczny cykl treningowy oznacza to, że składka członkowska nie ulega zmianie ze względu na ilość zajęć w poszczególnym miesiącu.

Składka miesięczna jest stała, niezależna od ilości treningów w jakich uczestniczy dziecko. Wszyscy uczestnicy zajęć nie opłacają składek członkowskich w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień).

Składki miesięczne  wpłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Klubu:

FDS – Fanaberia Dance Studio
mBank nr konta: 93 1020 1097 0000 7802 0278 1631

Wysokość składki członkowskiej

  • 1 x zajęcia w tygodniu 60 min 80 zł
  • 1 x zajęcia w tygodniu 90 min 90 zł

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY :
Składka członkowska za miesiąc ….. imię i nazwisko dziecka

NIE WPISUJEMY:
„opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę” 

Przewiń do góry