Grupa R3
Disco Dance/Jazz/Akrobatyka

Miejsce zajęć: ROKIS, al. Jana Pawła 2 20

Opłaty Członkowskie

Składki członkowskie są skalkulowane na 10-cio miesięczny cykl treningowy oznacza to, że składka członkowska nie ulega zmianie ze względu na ilość zajęć w poszczególnym miesiącu.

Składka miesięczna jest stała, niezależna od ilości treningów w jakich uczestniczy dziecko. Wszyscy uczestnicy zajęć nie opłacają składek członkowskich w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień).

Składki miesięczne  wpłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Klubu:

Klub Sportowy Fanaberia
mBank nr konta: 69 1140 2
004 0000 3102 7917 2638

Wysokość składki członkowskiej

  • 1 x zajęcia w tygodniu 100 zł
  • 2 x zajęcia w tygodniu 160 zł
  • 3 x zajęcia w tygodniu 230 zł
  • 4 x zajęcia w tygodniu 60min 290 zł

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY :
Składka członkowska za miesiąc ….. imię i nazwisko dziecka

NIE WPISUJEMY:
„opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę” 

Scroll to Top