Disco Dance

Disco Dance – to bardzo szybki rodzaj tańca, dynamiczny, który głównie polega na wyskokach, wyrzutach nóg do góry, najmodniejszy i najpopularniejszy styl taneczny wykorzystywany w teledyskach, na międzynarodowych koncertach gwiazd muzyki pop i nie tylko. Stanowi połączenie różnych technik tanecznych. Disco Dance wymaga od tancerza niezwykłej kondycji i koordynacji ruchów.
Kiedy odbywają się zajęcia?
Sala nr 1

I grupa P1 (Nowa) 5-7 lat 17:00-18:00

II grupa P2 (Nowa) 8-11 lat 18:00-19:00

Sala nr 2

I grupa Disco Maluszki (Nowa) 3-4 lat 16:30-17:00

II grupa R1 17:00-18:00
III grupa R2 18:00-19:00
IV grupa R3 19:00-20:00


Miejsce zajęć: ROKIS, al. Jana Pawła 2 20Kto Uczy?

Grupy Reprezentacyjne TRENER DOROTA SMOLIŃSKA


Grupy Początkujące TRENER DARIA KOŚNIK


Opłaty Członkowskie

Składki członkowskie są skalkulowane na 10-cio miesięczny cykl treningowy oznacza to, że składka członkowska nie ulega zmianie ze względu na ilość zajęć w poszczególnym miesiącu.

Składka miesięczna jest stała, niezależna od ilości treningów w jakich uczestniczy dziecko. Wszyscy uczestnicy zajęć nie opłacają składek członkowskich w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień).

Składki miesięczne  wpłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Klubu:

FDS – Fanaberia Dance Studio
mBank nr konta: 69 1140 2004 0000 3102 7917 2638

Wysokość składki członkowskiej

  • 1 x zajęcia w tygodniu 60 min 100 zł

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY :
Składka członkowska za miesiąc ….. imię i nazwisko dziecka

NIE WPISUJEMY:
„opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę” 

Scroll to Top