Balet dla dzieci

5-7LAT

Poniedziałki Godzina 16:30-17:30

Miejsce zajęć: ROKIS, al. Jana Pawła 2 20

Więcej o grupie

BALET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- to technika taneczna, która jest podstawą tańca artystycznego na scenie, technika, której elementy wykorzystujemy we wszystkich stylach tańca.

Nasi instruktorzy prowadzą balet dla dzieci w formie treningu, na którą składają się ćwiczenia przy drążku, piruety oraz skoki. Ćwiczenia  przeplatane są różnymi elementami tanecznymi, które potem wykorzystywane są w układach tanecznych.

Za pomocą baletowych ćwiczeń pomagamy dziecku w większej sprawności fizycznej oraz korygujemy wady postawy

Balet/Taniec Klasyczny w Klubie Sportowym Fanaberia prowadzony jest w 3 grupach treningowych. W naszej ofercie znajdą Państwo  zajęcia dla dzieci już od 3 roku życia.

Wysokość składki członkowskiej

Składki miesięczne  wpłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Klubu:

FDS – Fanaberia Dance Studio
mBank nr konta: 69 1140 2004 0000 3102 7917 2638

  • 1 x zajęcia w tygodniu 60 min 100 zł
  • 2 x zajęcia w tygodniu 60 min 160 zł

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY :
Składka członkowska za miesiąc ….. imię i nazwisko dziecka

NIE WPISUJEMY:
„opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę” 

Scroll to Top